-

****************************************************************************************************************************
Algemene  Voorwaarden  BfL  -  afspraak  sessie :


*  Een  Cadeau-Bon  die  je  ontvangen  hebt   via  Mail  -  dient  je   Uitgeprint   (  op Papier  )
                 mee  te  brengen - om  mij   te  overhandigen  als  betaalmiddel .
                -- Aantonen  via  Tablet  en/of  SmartPhone  is  niet  aanvaardbaar. --
* Indien  U , door  omstandigheden  niet  aanwezig  kan  zijn  op  onze  afspraak ,
    zou ik  graag  hebben , mij  tijdig  te  verwittigen  via  Gsm (of sms)
   (  bij , minder dan  24 uur  vooraf ) NIET  via mail ...  deze  kan  overdag  niet  opgevolgd  worden.
*  Daar  mijn  Agenda  elk  tijdstip  van de  dag , wordt  bijhouden :
                 Graag  zelfde  dag , of  ten laatste - dag  nadien  uw  afspraak  te  bevestiging  aub .  ? !
                 U  krijgt  een  terugkerend  bevestigingsmailtje  van  uw  reservatie , dat  uw  afspraak vast ligt.
* Afspraken  vinden  steeds  plaats ,  volgens  beschikbaarheid  van  mijn  Agenda - en  binnen  de  normale  werkuren .
                 Met  een  Max.  van  3  maanden  vooruit .
Telefonische  info  i.v.m.  een  afspraak  datum ,
                 Waarbij  u  vermeld  - dat  je  het  eerst  nog  eens  met  uw  partner  wil  bekijken ....
                 Worden  Niet   genoteerd  als  vastgelegd  afspraak---  Alleen  als  u  mij  definitieve  zekerheid  geeft . !
*  Uw  voorbehouden  ( tijd ) sessie  kan  niet  gewijzigd  worden , bij  aankomst - of dag  ervoor.
                  Uw  sessie  gaat  door  zoals  voorzien  in  mijn  agenda.
*  Er  word  vriendelijk  gevraagd  :  steeds  tijdig   aanwezig   te  zijn  op  jullie  afspraak ,
                  Te  laat  komen  =  ten  nadele  van  uw  eigen  tijd / sessie.  --- En  dit  uit  Respect  naar de  opvolgende  klant  toe.
*  Bij  overschrijding  van  uw  voorbehouden  tijd ( door  v'eel  te  laat  komen ),  zal  uw  sessie  helaas  niet  meer  doorgaan .
*  Bij  helaas  verkeerde  ligging  of  medewerking  van  jullie  baby'tje , waardoor  er  uiteindelijk  geen  beelden  kunnen  gemaakt  worden
                   word  er een kleine  vergoeding   gevraagd  van  20 €
             ( CadeauBon   en/of  Exclusive  Deal  Coupons  , vallen  onder  dezelfde  voorwaarden ,  20 €  )
*  CadeauBons   of  Exclusive  Deal  Coupons :   zijn  geldig  tot  uiterste  Datum  die  vermeld  staat ,
                   deze  kunnen  onder  geen  enkele  omstandigheden  verlengt  worden ,
                    en  zijn  niet  commuleerbaar  in  gelden - bij  verstrijken  van  vervaldatum  -  of  bij  omstandigheden .
*  Breng  uw  CadeauBon  -   of   Exclusive  Deal Coupon  Uitgeprint  mee , als  bewijs  van  betaling  en  als  betaalmiddel .
*  Indien  U  de  CadeauBon  -  of  exclusive  Deal  Coupon  niet  kan  overhandigen  als  betaalmiddel  ( Uitgeprint ) ,
                    dient  U  de  sessie  helaas  opnieuw  te  betalen , daar  U  geen  Bewijs  van  CadeauBon  - Groupon Voucher  of  Exclusive  Deal  Coupon
                    kan  afgeven - Dit  dan  aan  het  normale  tarief  van  de  sessie.
                   !!   Vergeet  hem  niet  mee te brengen   !!   -- Aantonen  via  Tablet  en/of  SmartPhone  is  niet  aanvaardbaar.
* (Bons )  CadeauBon  -  of  Exclusive  Deal  Coupon , kunnen  na  verloop  van  uw  sessie - nadien -
                    niet  meer  binnengebracht  worden. ( bij  vergeten )
* Een  nieuw  afspraak  wordt  niet   toegestaan ,  omwille  van  het  vergeten  uitprinten /  meebrengen  van  de  Bon.
                    Jullie  voorbehouden  tijd ,  kan  helaas  hierdoor   -  geen  2x  gebruikt  worden .
* Bij  afspraken  die  niet  nageleefd  worden , komt  de  Exclusive  Deal  Coupon  te  vervallen
                    - zoals  o.a. niet  komen  opdagen  op  uw  afspraak  zonder  tijdig  te  verwittigen ( minimum  24 uur / te voren )
* Gadgets  ( vb. badspeeltje ) zijn  niet  verkrijgbaar  , samen  met  Sessie  kortingen en/of  Deals.  (  bij  -10% )
* Een  Sessie-Korting  ( - 10 % ) is  niet  van  toepassing  , op  één  van  uw  opvolgende  sessies,
                    .... als  uw  vorige  sessie  voldaan  werd  door  een  Exclusive  Deal  Coupon.
* Een  Sessie-korting  ( - 10 % )  is  alleen  geldig  - als  u  de  sessie  ervoor - gebruik  nam  van  het  normale  tarief,
                    .... en  als  U  reeds  Met  hetzelfde  baby'tje ( zwangerschap ) een  3D-echo  van  20  en/of   40 min.  bij  BFL  verkregen  hebt.
* Pret echo is  niet  Medisch  gericht,  en  zonder  medische  diagnoses,  is  enkel  bedoeld  voor het  plezier.
*  Uw  opname  +  foto's  geleverd  op  UsB,   ipv  DvD/Cd   is  eveneens  mogelijk   , of  indien  je  een copie  ervan  wil ,
    dit  met  een  meerprijs  van +  10   (  Deze  optie  is  alleen  mogelijk  met  UsB  geleverd  door  B.F.L.   )
* Tijdens  uw  Pret echo worden  géén  Medische  -  lengte-  en/of  gewichtsbepalingen  uitgeoefend  bij  jullie  baby'tje .
*  Foto's / filmpjes  &  inhoud  tekst  zijn  eigendom / Copyright @ Baby First Look.
                    Het is  niet  toegestaan , deze  te  gebruiken - over  te  dragen  of  te  verspreiden , dit  zonder  mijn  toestemming  !
                    Indien  U  niet  wenst  dat  uw  foto's / beelden  eventueel  kunnen  gebruikt  worden,  graag  te  verwittigen .


****************************************************************************************************************************

Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.